Leskovac: Zajedno u akciji za naš Grad i životnu sredinu

Udruženje ,,Porečje“ iz Vučja uspešno je realizovalo akciju prikupljanja kabastog otpada iz domaćinstava u Leskovcu pod nazivom ,,Zajedno u akciji za naš Grad i životnu sredinu“. Akciju su realizovali saradnici sakupljači iz dva udruženja sakupljača, njih 48. Akciji se odazvalo oko 500 gradjana, a ukupno je prikupljeno oko 600 komada različitog kabastog otpada.

U okviru projekta ,,Sakupljači – važna karika cirkularne ekonomije” udruženje ,,Porečje” iz Vučja danas je sprovelo akciju prikupljanja kabastog otpada iz domaćinstava pod nazivom ,,Zajedno u akciji za naš Grad i životnu sredinu”. Nosioci ove aktivnosti su sakupljači sekundarnih sirovina iz dva udruženja sakupljača u Leskovcu, ,,Marko Crni” i ,,JUPI”, koji su saradnici na projektu.U akciji je učestvovalo 48 sakupljača.Ova aktivnost ima za cilj da poveže gradjane i sakupljače, s jedne strane zarad obostranog interesa, a sa druge strane radi stvaranja empatije prema sakupljačima kod gradjana.

“Ovo je jako bitna aktivnost jer nudimo konkretno, funkcionalno i održivo rešenje za problem kabastog otpada iz domaćinstava, a istovremeno dolazimo i do većeg broja gradjana i upoznajemo ih direktno sa projektom. Sakupljači su se podelili u tri grupe i obilazili tri rejona u Gradu, u pravcu Vlasotincu, u pravcu Bojnika i Radničko naselje. Svojim razglasima su obaveštavali gradjane da mogu da iznesu svoj kabasti otpad koji će biti besplatno preuzet, a odatle su otpad dalje prevozili svojim kombi vozilima i triciklima. Prilikom preuzimanja otpada svaki gradjanin je dobio liflet od sakjupljača koji sadrži brojeve telefona dežurnih sakupljača iz dva udruženja, i koje gradjani mogu pozvati uvek kada žele da odlože iz svog domaćinstva nešto kabasto što ne mogu baciti u kontejner. Akciji se odazvalo oko 550 gradjana, i prikupljeno je oko 600 komada  razne vrste kabastog komunalnog otpada”, kažu u udruženju građana “Porečje” Vučje.