Multisektorskim pristupom do upotrebljivog Plana kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu

Javnom prezentacijom projektnih ideja usmerenih na moguću saradnju javnog, civilnog i privatnog sektora u rešavanju višegodišnjeg problema kvaliteta vazduha gradu Kraljevu završena je  dvodnevna radionica koju je organizovalo udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“. Zaključak oko koga je postignut opšti konsenzus svih učesnika radionice je da Kraljevu treba dobar i primenjljiv Plan kvaliteta vazduha a ne dokumet čijim će se usvajanjem zadovoljiti puka forma i zakonska obaveza.

Radionica je jedna od aktivnosti  projekta „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“ započetog u septembru 2020 godine koga ova organizacija realizuje u partnerstvu  sa udruženjem građana „Novi Put“ iz Kraljeva uz pomoć Beogradske otvorene škole. Projekat se sprovodi  u okviru prvog kruga programa „Snažno zeleno“ kojim  Evropska unija podržava angažman civilnog društva u Srbiji u oblasti zaštite životne sredine.

Dvadeset učesnika radionice, predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora grada Kraljeva  kao i  nekolicina predstavnika  lokalnih medija razmotrilo je različite  aspekate višegodišnjeg problema zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Njima su, najpre, stručnjaci iz javne uprave grada Kraljeva, Zavoda za javno zdravlje Kraljevo i Doma zdravlja Medicus Universalis, kroz sadržajne prezentacije, ukazali na vrste ,obim i  broj problema koje  imaju građani  a uzrokuje ih zagađeni vazduh. Fokus je bio na aktivnostima koje lokalna samouprava preduzima, i one koje bi tek trebalo da preduzima, kako bi se ,pre svega, smanjio uticaj povećanih koncentracija čestica PM 10 i PM 2,5 u vazduhu tokom grejne sezone.

Nakon  informacija stručnjaka i  odgovora dobijenih na brojna postavljena pitanja u vezi sa kvalitetom vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone,  učesnici , organizovani u tri mešovite grupe sačinjene od predstavnika različitih sektora, su tragali za modelima budućeg zajedničkog delovanja u cilju unapređenja kvaliteta vazduha.

Najveća saglasnost učesnika  dvodnevne radionice u Vrnjačkoj Banji  je postignuta u vezi sa predlozima za  obaveznu, multisektorsku saradnju, u kreiranju javnih politika grada kroz dokument Plan kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu. Lokalna samouprava tek treba da usvoji ovaj dokument jer se  on posle usvajanja na Gradskom veću, pre godinu dana, nalazi još uvek  u statusu Nacrta. Dokument je, uz brojne iznete primedbe pre svega iz javne uprave, prosleđen Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost. Ovo ministarstvo je finansiralo izradu tog dokumenta, a saglasnost na Plan kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu  još uvek nije data.

Dvodnevna radionica je organizovana i sprovedena uz striktno poštovanje mera prevencije protiv virusa korone, a jedna od tih mera je bio i smeštaj učesnika  isključivo u jednokrevetnim sobama.