Objavljen Bilten o rezultatima monitoringa kvaliteta vazduha u Boru

Peti broj biltena EKOBOR objavljuje rezultate monitoringa kvaliteta vazduha u Boru i okolini za period jul – avgust 2021. godine Bilten je distribuiran organizaicajama, javnim preduzećima i ustanovama i podeljen građanima na tradicionalnoj manofestaciji Društva mladih istraživača „Noć istraživača“.

Koncentracija sumpor-dioksida opasna po zdravlje ljudi zabeležena je 9. jula u ponoć na mernom mestu Gradski park, u centru grada, i trajala je četiri sata.

Prosečne dnevne koncentracije sumpor-dioksida bile su nešto niže u avgustu nego u julu. Ipak, granična vrednost emisije ovog polutanta premašena je na mernim mestima u gradu i to : na mernom mestu Jugopetrol 20 dana u julu a 17 dana u avgustu; kod Tehničkog fakulteta u julu 8 a u avgustu 5 dana. U Gradskom parku to se desilo 2 danau  u julu. Dozvoljeno je da koncentracije sumpordioksida prekorače granične vrednosti 3 dana u toku godine. To znači da je tokom jula i avgusta svakog meseca višestruko prekoračen broj dana koji je dozvoljen u toku cele godine.

Koncentracije prašine takođe su bile iznad dozvoljenih vrednosti: kod Jugopetrola 11 u julu a 13 u avgustu; u Brezoniku, prigradskom naselju; 4 dana u julu i 6 dana u avgustu a selima Oštrelj i Krivelj po jedan dan. Koncentracije arsena u prašini stalno su višestruko iznad dozvoljenih vrednosti a maksimalna je zabeležena na mernom mestu Jugopetrol u julu i iznosla je 266,2 nanograma po kubnom metru što je 44 puta više douvoljene prosečne dnevne koncentracije tokom godine. Maksimalno izmerena koncentracija kadmijuma iznosula je 19, 9 nanograma po kubnom metru, četiri puta više od douvoljene godišnje vrednoati.

Bilten možete preuzeti na ovom linku