Objavljen izveštaj „Evidentiranje ekoloških pritisaka i procena stanja u akumulacijama od značaja za stanovnike grada Kragujevca“

U okviru projekta pod nazivom “Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija” izrađen je izveštaj o ekološkim pritiscima i proceni stanja kvaliteta vode na akumulacijama Gruža, Grošnica, Šumarice i Bubanj. Za izradu izveštaja korišćeni su podaci dobijeni na terenskim ispitivanjima, iz literarure, kao i podaci koje su ustupili saradnici na projektu JKP „Vodovod i Kanalizacija“ i Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu. Terenska ispitivanja izvršena su u toku meseca oktobra i novembra na sve četiri lokacije.

https://www.ekomar.org/rezultati