Objavljene studije o tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji za 15 opština u Srbiji

U okviru projekta „Zeleni inkubator“  objavljene su polazne studije o osnovama za tranziciju ka cirkularnim poslovnim modelima malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MSPP).  Studije su realizovali Inženjeri zaštite životne sredine, sa partnerima Beogradskom otvorenom školom i Mladim istraživačima Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije. U nastavku teksta, naći ćete link za preuzimanje studija o tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji izrađene za 15 opština u Srbiji.

Projekat „Zeleni inkubator“ usmeren je na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanje inicijativa lokalnih neformalnih grupa i istraživanje potencijala i izradu preporuka za socioekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima cirkularne ekonomije.

Jedan od ciljeva projekta je prepoznavanje uslova, potreba i mogućih prepreka u razvoju i primeni cirkularnih poslovnih modela MSPP i udruženja. Da bi navedeni cilj bio realizovan, izrada studije je utemeljena na dvema metodologijama prikupljanja podataka: analizi dostupnih podataka i kvalitativnom istraživanju, sprovedenom metodom dubinskog intervjua, sa odabranim predstavnicima lokalne uprave, javnih komunalnih preduzeća, mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

Analiza sprovedena na postojećim podacima iz različitih izvora (baza privrednih društava i preduzetnika/ca, zvanični statistički podaci i javne evidencije, međunarodna statistika, rezultati domaćih istraživanja), ima za cilj da obezbedi informacije o bitnim karakteristikama društveno-ekonomskog i institucionalnog konteksta, kao i da obezbedi uvide u obim i osnovne karakteristike upravljanja otpadom, razvoj preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja u zajednici. Kvalitativno istraživanje obuhvatilo je dubinske intervjue sa 5 predstavnica i predstavnika zajednice iz sva tri sektora.

U studijama je skrenuta pažnja na povezivanje tri velika razvojna koncepta: društveno odgovorno poslovanje (uz socijalno preduzetništvo, kao najnoviji koncept), preduzetništvo i cirkularna ekonomija. Integralno posmatranje sva tri koncepta trebalo bi da smanji nerazumevanje novih pojmova i njihovo međusobno povezivanje u logičnu celinu, važnu za društveni razvoj, da smanji ponavljanje grešaka ili učenje već naučenih lekcija, u paralelnim tokovima koji ne komuniciraju, i stvori sinergetski efekat korišćenja resursa.

Prvi deo inicijative obuhvatio je  15 studija za 15 opština u Srbiji,  koje su sačinjene tokom 2020. godine. Studije za svaku opštinu ponaosob možete preuzeti sa linka u nastavku:

Studije : Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji

U četiri opštine (Beočin, Zrenjanin, Raška i Bajina Bašta) tokom maja i juna 2021. biće organizovana i predstavljanja objavljenih  studija uživo, a događaji će moći da se isprate i putem zoom linka. Projekat “Zeleni inkubator” sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije.