Održana onlajn radionica Alohtone vrste algi i viših biljaka u hidroakumulacijama

U okviru projekta “Transparentnost podataka kao bitan činalac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija” održana  je onlajn radionica “Alohtone vrste algi i viših biljaka u akumulacijama – uljezi u našim vodama”.  Radionicu su vodile članice udruženja Ekomar, prof. dr Snežana Simić redovni profesor na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i Nevena Đorđević, diplomirani biolog, asistent na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao i Ljiljana Kurčubić iz JKP “Vodovod i Kanalizacija”.

U toku radonice prof. Snežana Simić upoznala je učesnike sa dosadašnjima aktivnostima na projektu kao i sa glavnim ciljevima projekta. Nevena Đorđević je održala predavanje na temu cijanobakterija u hidroakumulacijama, sa posebnim osvrtom na faktore ugrožavanja akumulacija. Saradnici iz JKP “Vodovod i Kanalizacija” upoznali su učesnike sa načinima na koje ovo preduzeće obezbećuje ispravnu pijaću vodu u vreme intenzivnog “cvetanja” akumulacijma. Posebna pažnja posvećena je edukaciji učesnika da prepoznaju cvetanje, kao i posledicama koje cijanobakterije mogu imati na ljudsko zdravlje.

Nakon zvaničnog dela radionice učesnici su veoma aktivno učestvovali u diskusiji. Organizatori se zahvaljuju svim učesnicima radionice, saradnicima iz JKP “Vodovod i Kanalizacija” i Prirodno – matematičkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu. Sledeća radionica na temu “Alohtone vrste riba i makrobeskičmenjaka u akumulacijama – uljezi u našim vodama” biće održana u toku januara.