Pokrenuta inicijativa za izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Reagujući na početak izgradnje ventilacionog okna za ruknik Jama u Boru pored stambenog naselja od strane kompanije Serbia ZiJin Cooper doo, Društvo mladih istraživača Bor podnelo je zahtev za izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu. 

Kompanija Serbia ZiJin Cooper doo Bor započela je izgradnju ventilacionog okna za rudnik Jama u Boru u mesnoj zajednici Sever pored stambenog naselja, dečjeg igrališta, javne česme i bolnice bez procene uticaja na životnu sredinu. Prema pisanju medija predviđena je izgradnja četiri takva objekta u gradu i prigradskom naselju Brezonik.  U cilju sprečavanja daljeg zagađivanja vazduha, koji je i onako prekomerno zagađen, Društvo mladih istraživača zahteva od Ministarstva zaštite životne sredine da donese rešenje kompaniji da izradi procenu uticaja na životnu sredim. Do njenog prihvatanja, uz uvažavanje mišljenja javnosti, doneti rešenje o obustavi započetih radova.

Prostornim i urbanističkim planovima grada Bora ovaj prostor nije namenjen za izgradnju rudarskih objekata već za izgradnju objekata za stanovanje i potrebne infrastrukture. Prilikom miniranja u jami oslobađaju se azotni oksidi, a pri ovom i drugim radovima (bušenje, kopanje, utovar i transport rude i jalovine) nastaje prašina. Radom rudarske mehanizacije nastaju otpadni gasovi. Svi ovi produkti izbacuju se iz jame ventilacionim sistemom kroz ventilaciono okno. Sa njima se izbacuje i radon koji je prirodni radioktivan gas prisutan u ovakvim rudnicima.