Pokret gorana pokreće pošumljavanje Sombora

Pokret gorana Sombor započinje realizaciju projekta „Prihvatimo odgovornost i sadimo šume“ sa ciljem da se poveća procenat zelenih površina na teritoriji grada i ubrza proces pošumljavanja, a tim je povodom održan i prvi konsultativni sastanak tima.

Cilj projekta je da pokrene i ubrza proces pošumljavanje na teritoriji grada Sombora  tako što će se uspostaviti čvršća saradnja građana uz pomoć organizacija civilnog društva i donosioca odluka na lokalu, zajedničkim radom na mapiranju dostupnih površina za podizanje šuma i zelenih površina u i oko naseljenih mesta na teritoriji grada. U ovom procesu građani imaju ključnu ulogu jer dobijaju mogućnost da utiču na donosioce odluka po pitanju uređenja i unapređenja stanja životne sredine neposredno u svom okruženju, kako bi se pokrenuo proces adaptacije na klimatske promene.

Poznato je da šume stvaraju odgovarajuću mikroklimu, da ih je sve manje, da su lošeg kvaliteta, podložne požarima i da se sve više seku. Projekat omogućava praćenje ove problematike u lokalnoj zajednici. Prvi konsultativni sastanak održan je Županiji, zgradi Gradske uprave, radi usklađivanja programa aktivnosti i razradu mehanizama saradnje projektnog tima i partnera sa predstavnikom donosioca odluka u lokalnoj samoupravi.