Društvo mladih istraživača Bor dalo predloge za unapređenje teksta izveštaja o klimatskim promenama

Sa svojim stručnim saradnicima, Društvo mladih istraživača Bor sačinilo je niz predloga za unapređenje teksta Nacrta drugog dvogodišnjeg ažuriranog izveštaja prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime. Najznačajniji predlozi se odnose na dopunu mera za ublažavanje klimatskih promena i njihovih efekata. Predložene su dopune sledećim merama:

1. Unapređenje energetske efikasnosti seoskih domaćinstava stimulisanjem korišćenja žetvenih ostataka za grejanje kuća i poljoprivrednih objekata

Svedoci smo velikih poljskih požara koji su praćeni velikim emisijama ugljenihovih oksida, nanošenja šteta zemljištu, koji često prozrokuju i smrtne slučajeve. Svi ti žetveni ostaci mogu se upotrebiti za grejanje seoskih kuća i objekata (staklenika, plastenika, farmi …). Da bi se to ostvarilo potrebno je edukovati seoska domaćinstva, finansijski stimulisati sakupljanje, skladiranje i nabavku opremu i ložišta za njihovo korišćenje. Ovim merama bi se smanjila nekontrilisana emisija GHG, smanjili troškovi grejanja, povećala njihova ekonomičnost, doprinelo ostanku mladih na selu, smanjilo krčenje šuma, poboljšao kvalitet života na selu. Istovremeno bi se podstakla mala preduzeća i zanatske radionice za proizvodnju potrebnih uređaja i opreme za specifične radove na ovom polju.

2. Institucionalno jačanje lokalnih zajednica za implementaciju mera ublažavanja klimatskih promena

Brojne mere se moraju realizovati u lokalnim zajednicama koja nisu organizaciono, institucionalno i kadrovski spremne da ih realizuju. Najčešće u svojim prostornim, urbanističkim, razvojnim planovima i ne pominju klimatske promene. Potrebno ih je osposbiti da planiraju, donose i realizuju mere ublažavanja klimatskih promena. Potrebno je osmisliti edukativne, organizacione i drge mere kao i finasijski stimulisati njihovu primenu u upravama lokalnih zajednica i lokalnim javnim preduzećima.

3. Razvoj i jačanje saradnje donosioca odluka i organizacija civilnog društva

Organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima promene klime su nezamenljivi subjekat u informisanju, edukaciji i mobilisanju građana za učešće u realizaciji mera ublažavanja klimatskih promena. Zadatak države je da osnaži, ohrabri, ojača i stimuliše OCD da se aktivno uključe u planirane aktivnosti. Uostalom, to je zakonska obaveza a i obaveza prema Arhuskoj konvenciji.