Predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“

Tim za realizaciju projekta „Moje pravo za čistiji vazduh“  je 31.avgusta 2021 godine  u hotelu Turist u Kraljevu organizovao  Uvodni sastanak na kome je predstavnicima javnog, civilnog, privrednog i medijskog sektora grada Kraljeva predstavio ciljeve i aktivnosti projekta.

Odnose među akterima planiranja i sprovođenja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine (lokalna samouprava, privreda, civilni sektor, mediji i građani) u Kraljevu, karakteriše neadekvatna komunikacija što za posledicu ima neefikasno korišćenje ionako skromnih kadrovskih, organizacionih i materijalnih resursa grada, a kao jedan od primera naveden je i podatak da se na raspisani Konkurs grada za zamenu ložišta, u ovoj godini, prijavio se mali broj zainteresovanih domaćinstava.

Ovo je samo jedan od zaključaka sa juče održanog Uvodnog sastanka na kome su, predstavnicima javnog, privrednog, zdravstvenog, civilnog i medijskog sektora grada Kraljeva, predstavljeni ciljevi i aktivnosti projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“.

Ovaj projekat, koji  kao jedan od ciljeva ima i doprinos unapređenju javnih politika grada Kraljeva u oblasti zaštite životne sredine u sektoru kvaliteta vazduha, sprovodi udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ u saradnji sa „Beogradskom otvorenom školom“ uz finansijsku podršku Evrposke unije. Ovo je druga godina da je ovo udruženje podržano u realizaciji projekata usmerenih ka doprinosu unapređenju kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Projekat „Moje pravo na čistiji vazduh“ se realizuje na teritoriji grada Kraljeva, do januara 2022 godine, i tokom njegovog sprovođenja biće sačinjena Analiza dokumenta Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva.

Zaključno sa 1. septembrom sprovođena je Anketa o stavovima građana Kraljeva o problemu kvaliteta vazduha tokom grejne seozone. Godinama unazad,u pojedinim delovima grada, mere se čak i do sedam puta veće koncetracije suspendovanih PM10 i PM2.5 čestica od dozvoljenih. Ove čestice nastaju sagorevanjem fosilnih goriva u oblasti energetike, saobraćaja i industrije.

Prema nekim podacima vezanim za nastanak PM10 čestica,individualna ložišta učestvuju sa 57% ovog zagađenja, a kada su u pitanju PM2.5 čestice njihov doprinos zagađenju je ,čak,75 %.

Zajedničko i jednim i drugim česticama je  krajnje negativni uticaj na zdravlje ljudi. Prema istraživanjima, zbog male veličine PM čestice se ponašaju kao gas. Prodiru kroz disajni sistem u alveole čak i do krvotoka. U slučaju udisanja PM čestice skraćuju dah, srce se napreže da bi kompezovalo smanjeni unos kiseonika i pri tom se iscrpljuje. Često mogu izazvati osećaj gušenja čak i napad astme. U slučaju veće koncentracije i dugotrajnoj izloženosti mogu uticati i na povećanju krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara pa i prerane smrti.

Na skupu je konstantovano i da lokalna samouprava i civilni sektor Kraljeva treba da nastupe zajedno, kod institucija na nacionalnom nivou i međunarodnih organizacija, kao i kod dela organizacija civilnog društva koje imaju kapacitete i iskustva kojima mogu doprineti unapređenju komunikacije među akterima planiranja i sprovođenja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine, a prvenstveno u sektoru zagađenja vazduha.