Preporuka za postupanje u slučaju visokih koncentracija sumpor-dioksida

Duštvo mladih istraživača je sa ekspertom za zaštitu zdravlja sačinilo Preporuke građanima Bora o postupanju u slučaju povećanih koncetracija sumpor-dioksida. Preporuke upućuju građane šta mogu da učine u cilju lične zaštite, posebno ukazujući na potrebu preduzimnja mera osetljivih grupa i građana sa oštećenim zdravljem. Preporuke su postavljenje na sajtu: https://bor.rs i biće odštampane i distriburane građanima narednih dana.