Održana prva informativno-edukativna tribina u okviru projekta „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno“

U velikoj Sali Pomoravskog okruga, u subotu 31. oktobra 2020 godine, održana je informativno-edukativna tribina pod nazivom „Uticaj ambalažnog otpada, neutrošenih pesticida i neutrošenih rastvora pesticida na životnu sredinu i obradivo zemljište”, sa ciljem da informiše i edukuje poljoprivredne proizvođače o pravilnom postupanju sa otpadom, nastalog nakon tretiranja biljnih kultura sredstvima za zaštitu bilja.

U uvodnom delu, prisutnima su se obratili Oliver Aleksić, koordinator projekta i Mladen Minić, predsednik udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije, kao i Danilo Strugarević, predsednik partnerskog udruženja „Centar za savremenu edukaciju i komunikaciju”.

Oliver Aleksić pozdravio je prisutne i zahvalio se odazivanju na poziv, a potom su se posetiocima tribine obratili ispred lokalne samouprave, Milena Makić, pomoćnica gradonačelnika za zaštitu životne sredine i Aleksandar Radojević, stručni savetnik na poslovima zaštite životne sredine, kao i predstavnici kompanije PWW – sektor za upravljanje opasnim otpadom.

Ana Nićiforović, stručna saradnica na projektu, održala je predavanje o pravilnom postupanju sa sredstvima za zaštitu bilja i otpadom koji nastaje nakon upotrebe ovih sredstava. Ona je istakla opasnosti po ljude i životnu sredinu ukoliko se ovaj otpad ne zbrine na adekvatan način, a posebno je istakla značaj razdvajanja ovog otpada od neopasnog komunalnog otpada i drugih otpadnih tokova.

Posetioci tribine su imali priliku da čuju i nauče dosta novih stvari među kojima je i to da je pravilno upravljanje otpadom od sredstava za zaštitu bilja jedan od uslova za konkurisanje za podsticajna sredstva koja dolaze iz EU fondova, a isto tako uslov i za sertifikaciju proizvodnje usmerenu ka izvozu u zemljama EU.

Na pitanja poljoprivrednika unakrsno su odgovarali organizatori i gosti – stručni saradnici informativno-edukativne tribine.

Projekat „Inicijativa za tretman opasnog otpada – EU standardno odgovorno” sprovode udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije (MPS) u saradnji sa Centrom za savremenu edukaciju i komunikaciju (CSEK) u okviru programa podrške „Snažno zeleno”.

Program podrške „Snažno zeleno” sprovodi se kroz trogodišnji projekat „Zeleni inkubator” koji ima za cilj da osnaži kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, a sprovodi ga Beogradska otvorena škola u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine. Kao članice Koalicije 27 cilj im je podsticanje učešća javnosti u procesu pristupnih pregovora Republike Srbije sa Evropskom Unijom i predlaganje rešenja koja će doprineti zaštiti i unapređenju životne sredine i kvalitetu života građana.