Regionalna saradnja organizacija za zdraviju životnu sredinu

Predstavnici organizacije „Svet i Dunav“ iz Novog Sada, koja svoje aktivnosti usmerava ka očuvanju i zaštiti reke Dunav, sreli su se sa predstavnicima makedonske ekološke i edukativne platforme #Doma. Zaštita životne sredine  jedan od najvećih izazova sa ​​kojima se suočavaju kako Srbija, tako i Makedonija, a i druge zemlje  regiona.

Za potrebe dokumentarnog ekološkog filma, koji snimaju predstavnici makedonske organizacije,  a koji za temu ima zajedničke probleme ugrožavanja flore i faune Dunava i Save usled antropogenog uticaja, snimljen je razgovor o opasnostima ugrožavanja područja Kameničke ade, Dunavca, Šordoša i Ribarskog poluostrva.  Zaključak je da postoje nepisana pravila u nepoštovanju zakona, zakonskih regulativa i uopšte sve agresivnijeg otimanja prirodnih bogatstava u gotovo čitavom regionu. Tokom vožnje otvorenim Dunavom, organizovanom uz podršku lokalne partnerske organizacije URR Šprdoš Dunavac, snimljeni su i „slobodni“ ispusti otpadnih voda direktno u Dunav. Predstavnici organizacije „Svet i Dunav“ izrazili su nadu da će i na ovaj način informacije dopreti do šire javnosti u regionu i podići svest o zagađenju Dunava.

U Novom Sadu postoji zvanično 6 ovakvih ispusta, a svake sekunde Novosađani, kojih sada ima oko 400.000, u Dunav izliju od 1300- 2000 litara fekalnih voda. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je infrastrukturni projekat koji već duže od dve decenije čeka na usvajanje i realizaciju.