Sakupljači sekundarnih sirovina i otkupljivači predložili dopune Plana za upravljanje otpadom

Druga po redu konferencija za građane u organizaciji Udruženja Porečje iz Vučja, održana je krajem avgusta u Domu kulture Roma u Leskovcu.  Konferenciji je prisustvovalo tridesetak građana, među kojima i sami sakupljači sekundarnih sirovina i otkupljivači, a tom prilikom  dogovorena su još tri predloga za izmenu i dopunu Lokalnog plana upravljanja otpadom od 2021. do 2030.

Nakon što je građanima, predstavnicima udruženja i sakupljačima sekundarnih sirovina predstavljen set predloga za izmenu i dopunu Lokalnog plana za upravljanje otpadom, koji se tiču boljeg položaja sakupljača, učesnici konferencije u organizaciji Udruženja “Porečje“, dali su niz sugestija.

One su uobličene u nekoliko zahteva, koji će biti izneti i u javnoj raspravi. Dva se tiču ustupanja na korišćenje ili izdavanja u zakup na neodređeno vreme, parcela za privremeno odlaganje sekundarnih sirovina za potrebe Udruženja “Marko Crni“ i “Jupi“ iz Leskovca, a u trećem se od grada Leskovca traži da pronađe odgovarajuće rešenje za odlaganje i tretman plastike iz rashodovanih automobila, koji nemaju upotrebnu vrednost i nemogu se reciklirati.

Ove sugestije predstavljaju zajednički stav dva udruženja sakupljača sekundarnih sirovina i dva otkupljivača sirovina.