Sastanak podpredsednice Vlade RS Zorane Mihajlović i predstavnika OCD Bora 4. decembra 2020.

Na inicijativu podpredsednice Vlade RS Zorane Mihajlović u Boru je 4. decembra 2020. održan sastanak sa predstavnicima ekoloških OCD Bora. Sa strane Vlade RS pored podpredsednice Zorane Mihajlović učestvovali su predstavnici ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i energetike, saobraćaja i infrastrukture, kao i Agencije za životnu sredinu, ispred lokalne samouprave gradonačelnik, predstavnici Gradske uprave Bora i mesne zajednice sela Krivelj, a sa strane ekoloških OCD predstavnici Društva mladih istraživača Bor, udruženja Gradska čitaonica Evropa, Pokret za razvoj sela Village, Alternativa, Čukaru Peku, EcoEast i Pokret za novo doba.

U dvočasovnom razgovoru pokrenuta su brojna pitanja daljeg održivog razvoja, posebno rešavenje ekoloških problema, od kojih je naročito značajno rešavanje problema zagađenog vazduha. U razgovoru je ocenjeno da je jedan od ključnih problema nedostatak komunikacije i zajedničkog pristupa rešavanju problema između strateškog partnera ZiJin Cooper Bor i svih ostalih aktera: države i lokalne samouprave, pojedinih ministarstava, i svih njih sa stanovništvom na ugroženom prostoru i ekološkim nevladinim organizaijama. Zaključeno je da će se ubuduće slični sastanci održavati jednom mesečno jer se na taj način obezbeđuje neposredna veza i dijalog svih zainteresovanih strana što treba da doprinese bržoj izradi i implementaciji dokumenata javne razvojne i ekološke politike i rešavanju problema zagađenosti životne sredine Bora i okoline.

Među brojnim zaključcima najvažniji su sledeći:

  • Privreda ovog kraja, pre svega rudarstvo, ima perspektivu i treba da se razvija uz implementaciju osnovnog prioriteta – zaštita životne sredine,
  • Nijedan novi rudnik niti metalurški objekat ne može da bude izgrađen bez procene uticaja na životnu sredinu i primene svih zakonskih odredbi zakona koji regulišu zaštitu životne sredine,
  • Pojačati inspekcijski nadzor, posebno inspektora rudarstva i zaštite životne sredine,
  • Obezbediti kontrolu uvoznih koncentrata da njihova prerada ne bude uzrok zagađenja,
  • Nadležna ministarstva moraju se aktivnije uključiti u rešavanje problema meštana Bora i okolnih sela,
  • U izmenama zakona o rudarstvu obezbediti veću kontrolu rudarskih aktivnosti i njivog uticaja na životnu sredinu i kvalitet života stanovništva,
  • Obezbediti mnogo bolji monitoring životne sredine, posebno kvaliteta vazduha i obaveštavanje javnosti o zagađenosti u realnom vremenu,
  • Ministarstva i lokalna samouprava treba da podrže aktivnosti OCD, obezbede uslove za nijihov rad, razvijaju dijalog i obezbede njihovo učešće u donošenju odluka.