U Kragujevcu potpisan Memorandum o saradnji lokalnih institucija za očuvanje vodnih resursa

Prepoznajući značaj zaštite voda i potrebu za očuvanjem i unapređenjem vodnih resursa značajnih za stanovnike grada Kragujevca, Udruženje Ekomar potpisalo je memorandum o saradnji sa sledećim institucijama: gradska uprava Grada Kragujevca, JKP „Vodovod i Kanalizacija“ i Prirodno-matematički fakultet grada Kragujevca.

Ove institucije i organizacije potpisivanjem ovog memoranduma iskazuju svoju zainteresovanost da daljim radom i saradnjom doprinesu ostvarivanju sledećih ciljeva:

  • Povećanje transparentnosti podatka o stanju na površinskim vodama od značaja za stanovnike grada Kragujevca
  • Međusobna razmena podataka i informacija o stanju površinskih voda od značaja za stanovnike grada Kragujevca
  • Razmena iskustava u cilju unapređenja zaštite i upravljanja površinskim vodama od značaja za stanovnike grada Kragujevca
  •  Saradnja sa zainteresovanom javnošću i unapređenje dostupnosti informacija
  •  Unapređenje znanja javnosti o značaju očuvanja površinskih voda
  •  Saradnja sa drugim institucijama u cilju ostvarenja ciljeva koji se tiču očuvanja i zaštite površinskih voda
  •  Unapređenje javnih politika u oblasti upravljanja i zaštite površinskih voda na lokalnom nivou
  •  Poštovanje i implementacija propisa koji potiču iz Evropske direktive o vodama

Sadržaj ovog memoranduma nastao je kao rezultat dobre saradnje u toku realizacije projekta „Transparentnost podataka kao bitan činilac očuvanja ekoloških usluga hidroakumulacija“ koje je sprovodilo udruženje Ekomar u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Kragujevcu i JKP „Vodovod i Kanalizacija“ iz Kragujevca u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finasijsku podršku Evropske unije, Kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom i Fondacije Fridrih Ebert.