Udruženje Ekomar traži zaštitu i očuvanje jezera Bubanj

Na osnovu oglasa objavljenog na sajtu grada Kragujevca  za javni uvid Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog poslovno-stambenog objekta na kp.br. 10825/21 KO Kragujevac 4, u neposrednoj blizini jezera Bubanj, udruženje Ekomar podnelo je primedbe Gradskoj upravi za  društvene delatnosti i poslove sa građanima, Sekretarijatu za objedinjenu proceduru i stambene poslove, Odeljenju za urbanizam i stambene poslove .

U dopisu koje je udruženje uputilo od nadležnih  se zahteva da preduzmu sve potrebne mere za zaštitu ovog vodenog ekosistema i prostora oko spomenika kulture Bubanj česma, koji se nalaze u neposrednoj blizini  planirane lokacije za izgradnju. Posebnu zabrinutost udruženje je izrazilo zbog načina odvođenja kišnih i atmosferskih voda, čije je odvođenje po Urbanističkom projektu planirano u jezero. Takođe, naglašeno je da projekat mora da prođe proceduru odlučivanja o potrebi procene uticaja, kao i da se urade neophodna geološka, hidrološka i hidro-biološka istraživanja.

Dana 24. 12. 2020. godine održana je i sednica Komisije za planove skupštine grada Kragujevca na kojoj su prisustvovale prof. dr Snežana Simić, redovni profesor Prirodno – matematičkog fakulteta i Marija Simić Savić, predsednica udruženja Ekomar. Na istoj sednici komisiji i predstavnicima investitora izložene su primedbe na Urbanistički projekat. Dodatno je naglašeno da Udruženje smatra da na ovom prostoru ne treba dozvoliti projekte koji će da ugroze jedinu zelenu oazu u ovom delu grada i da bi odobravanje ovog projekta bilo samo početak potpunog urušavanja ovog prostora.

Komisija za planove glasala je sa 7 glasova protiv i 2 glasa za usvajanje ovog plana. Na ovaj način za sada je zaustavljena gradnja.

Dugoročno rešenje ovog problema mora biti izmena Prostornog plana i stavljanje jezera Bubanj, i prostora oko jezera, pod zaštitu grada Kragujevca. Udruženje Ekomar nastaviće svoje aktivnosti u cilju trajnog rešavanja ovog problema i zaštite ovog značajnog područja za stanovnike grada Kragujevca.