Uređena obala Kameničkog jezera i postavljen komposter za posetioce

Prva faza  projektnih aktivnosti neformalne grupe zelenih  aktivista „Zavičajci“, podržane u okviru programa „Snažno zeleno“, realizovana je uređenjem obale Kameničkog jezera i postavljanjem kompostera za obradu organskog otpada. 

Sa obale jezera aktivisti grupe zajedno sa lokalnim stanoviništvom  uklonili  su oko 50 džakova otpada, a raskrčeno je i zaraslo šiblje. Ostaci trave i organske materije krčenjem nastale odloženi su potom  u tom pilikom postavljen komposter. Kao što i sam  naziv projekta ove grupa sugeriše: „Edukuj masu da iskoristi biomasu“,  cilj je podstaknuti i informisati lokalno stanovništvo i posetioce jezera da svoj organski otpad radije kompostiraju i tako transformišu u hranljivu materiju, pe nego da ga bacaju ili spaljuju. Kompost će se dalje koristiti za sadnju cveća na obalama jezera. Pored kompostera, postavljene su i kante za otpatke, a podeljene i brošure sa informacijama o razlozima iskorišćavanja biomase.

Kameničko jezero prostire se na oko 17 hektara površine, a popularna je lokacija za kampovanje i ribolovce. Neformalna grupa „Zavičajci“  okupila se 2019. godine sa idejom da unapredi, uredi i održava okolinu u kojoj živi i na taj način pruži uzor mladima, ali i starijima. Rade na rešavanju ekoloških problema u lokalnoj zajednici a do sada su očistili obalu Kameničkog jezera kao i nekoliko izvora pijaće vode u valjevskom kraju.

Njihov projekat „Edukuj masu da iskoristi biomasu“ podržan je u okviru većeg projekta „Zeleni inkubator“ koji realizuju Mladi istraživači Srbije, sa partnerima Beogradskom otvorenom školom i Inženjerima zaštite životne sredine, a uz finansijsku podršku Evropske unije.