Uskoro rezultati ankete – Kako se građani Paraćina adaptiraju na klimatske promene?

Građani Paraćina tokom avgusta anketirani su na temu adaptacija na klimatske promene. Anketiranje predstavlja jednu od aktivnosti  projekta “Ka klimatski otpornijem Paraćinu”, čiji je nosilac UNEKOOP, a realizovano je neposrednim kontaktom sa građanima. Uporedo, rađeno je on-line anketiranje.

Cilj ovog anketiranja  je da se utvrde stavovi lokalne zajednice, vezano za problem adaptacija na klimatske promene.

Građani su mišljenja da je uticaj klimatskih promena na njihove živote veoma izražen, što zahteva adekvatan odgovor  na nacionalnom kao i lokalnom nivou. Izrazili su bojazan od polava i bujičnih erozija. Anketirani proizvođači poljoprivrednih proizvoda, najveću bojazan imaju od suša. Građani mlađeg životnog doba izrazili su spremnost da se uključe u proces kreiranja javnih politika, u oblasti adaptacija na klimatske promene.

Obradom podataka ankete, koja je i finalni zadatak ovog  projekta, dobiće se smernice za kreiranje javne politike, u oblasti adaptacija na klimatske promene,  na lokalnom nivou.

Anketu  su realizovali volonteri EKOS-a, kao partnerske organizacije, i učenici Tehnološke škole iz Paraćina, a o rezultatima ankete zainteresovana  javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Projekat „Ka klimatski otpornijem Paraćinu“  sprovodi se u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.