Zajedničko delovanje je uslov bez koga se ne može popraviti kvalitet vazduha u Kraljevu

Apelom da treba obezbediti zajednički pristup u kreiranju i sprovođenju niza multisektorskih mera na otklanjanju uzročnika zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone, uobličenih u jedan strateški dokument javnih politika grada, udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“ najavljuje Javno slušanje zakazano za 4. novembar 2020. godine.

Javno slušanje, kao jedna od aktivnosti pri realizaciji projekta „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“, je zamišljeno kao prilika da se na jednom mestu okupe predstavnici javnog i civilnog sektora, privrede, obrazovnih institucija, medija i građana Kraljeva kako bi od kompetentnih stručnjaka čuli relevantne informacije o kvalitetu vazduha u gradu Kraljevu i posledicama povećanih koncentracija PM 10 i PM 2,5 čestica u vazduhu po zdravlje građana.

UG „Kraljevački razvojni centar“ sprovodi projekat „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“, u partnerstvu sa UG „Novi put“, uz pomoć Beogradske otvorene škole.

Cilj projekta je kreiranje preduslova neophodnih za poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu u zimskim mesecima.

Projekta ima vrlo jasnu poruku – Bez saradnje i zajedničkog delovanja javnog i civilnog sektora, privrede, obrazovnih institucija, medija i građana, ozbiljan problem zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone nije moguće rešavati.

Javno slušanje ima za cilj da inicira zajednički pristup u kreiranju i sprovođenju niza mera na otklanjanju brojnih uzročnika zagađenog vazduha, uobličenih u jedan strateški dokument javnih politika grada.

Pristup rešavanju problema zagađenog vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone treba da bude rezultat najšireg društvenog konsenzusa, a ne samo sadržaj strateškog dokumenta Plan kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu koga svojom Odlukom usvaja lokalni parlament.

Javno slušanje će biti organizovano, za maksimum 30 učesnika, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mera, u sredu 4. novembra 2020. u hotelu „Sunce“ u Kraljevu sa početkom u 16.30 časova.