Šta je okidač za aktivizam u lokalnim zajednicama?

Šta je okidač za aktivizam u lokalnim zajednicama? Da li su ljudi više zainteresovani da se uključe u rešavanje problema na nivou svoje lokalne zajednice (u svom dvorištu), ili ukoliko znaju da su deo rešenja većeg problema? Velike organizacije bave se većim problemima (regionalno, nacionalno, globalno), a

Šta je okidač za aktivizam u lokalnim zajednicama?2022-08-05T09:18:11+02:00

Cirkularna ekonomija – Pregled analize 40 gradova i opština u Republici Srbiji

Cirkularna ekonomija - Pregled analize 40 gradova i opština u Republici Srbiji Jedan od finalnih produkata projekta „Zeleni inkubator“, koji zahvaljujući podršci Evropske unije, zajednički sprovode Beogradska otvorena škola, Mladi istraživači Srbije i „Inženjeri zaštite životne sredine“ uz nesebičnu pomoć drugih članica Koalicije 27 i stručnih saradnika

Cirkularna ekonomija – Pregled analize 40 gradova i opština u Republici Srbiji2022-08-03T10:04:07+02:00

Druženje u prirodi i edukacije – Zajedno za čistiju Sokobanju

Druženje u prirodi i edukacije - Zajedno za čistiju Sokobanju Kako da smanjimo količinu otpada koji naše domaćinstvo stvara? Kako da odbačenim, otpadnim, materijalima damo novu upotrebnu vrednost? Na koji način građani mogu učestvovati u donošenju odluka i kako to može doprineti unapređenju sistema upravljanja otpadom? Ovo

Druženje u prirodi i edukacije – Zajedno za čistiju Sokobanju2022-07-26T11:07:19+02:00

Animalni otpad i divlje deponije

Animalni otpad i divlje deponije U Srbiji se godišnje generiše preko 250.000 tona animalnog otpada, koji i dalje najvećim delom završava u vodotocima reka, na divljim deponijama i u prirodnom okruženju. Odnos građana prema ovom problemu izuzetno je zabrinjavajući, a usled nedostatka primene kaznene politike stvara se

Animalni otpad i divlje deponije2022-07-26T10:58:41+02:00

UPAS realizovao dijaloge sa nadležnim institucijama

UPAS realizovao dijaloge sa nadležnim institucijama Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije iniciralo razgovor sa predstavnicima republičkih i gradskih institucija. Aktivno učešće prisutnih doprinelo je uspešnom uspostavljanju dijaloga i dobijanju konstruktivnih predloga i usmerenja. Sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, održan je 23. maja 2022.

UPAS realizovao dijaloge sa nadležnim institucijama2022-07-26T10:44:22+02:00

KRC nastavlja lokalnu borbu za transparentnost

KRC nastavlja lokalnu borbu za transparentnost Nedavno je Gradsko veće grada Kraljeva usvojilo Program kontrole kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu, obezbedivši predhodno, u skladu sa propisima, neophodnu saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na taj dokument. To je bio povod da se, za kraći komentar usvojenog dokumenta,

KRC nastavlja lokalnu borbu za transparentnost2022-07-25T19:15:29+02:00

Energetskom efikasnošću do bolje klime

Energetskom efikasnošću do bolje klime Potpisivanjem Deklaracije o Zelenoj agendi koja je u skladu sa Evropskim zelenim planom, na Samitu u Sofiji 10. novembra 2020. godine Srbija se, između  ostalog, obavezala da će sprovoditi mere u oblasti sprečavanja klimatskih promena i zagađenja, razvoja energije, saobraćaja i cirkularne

Energetskom efikasnošću do bolje klime2022-07-25T18:47:59+02:00

Započet dijalog sa donosiocima odluka u Kniću

Započet dijalog sa donosiocima odluka u Kniću U cilju informisanja javnosti o postupku izrade Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Gruža, udruženje Ekomar započelo je razgovore sa zainteresovanim stranama. Prvi u nizu planiranih sastanaka održan je u Kniću sa predstavnicima opštine Knić. Prostorni plan područja posebne

Započet dijalog sa donosiocima odluka u Kniću2022-07-25T18:25:08+02:00

Građanska borba za čist vazduh u Užicu i Priboju

Građanska borba za čist vazduh u Užicu i Priboju Regionalna asocijacija vlasnika privatnih šuma Omorika će tokom avgusta sprovesti istraživanje potrošnje ogreva u domaćinstvima Užica i Priboja kako bi u direktnom kontaktu sa građanima dobili povratne informacije o njihovom uticaju na kvalitet vazduha. Posetiće više od 500

Građanska borba za čist vazduh u Užicu i Priboju2022-07-25T18:11:30+02:00

Zajedno za unapređenje praksi u upravljanju otpadom

Zajedno za unapređenje praksi u upravljanju otpadom U dosadašnjem toku sprovođenja projekta Zajedno za čistu Sokobanju: Aktivni građani za unapređenje propisa i praksi u upravljanju otpadom, sprovedene su brojne aktivnosti, od kojih većina doprinosi povećanju informisanosti o stanju u oblasti upravljanja čvrstim otpadom na teritoriji opštine Sokobanja,

Zajedno za unapređenje praksi u upravljanju otpadom2022-07-25T19:00:40+02:00
Go to Top