Koliko individualna ložišta doprinose zagađenju vazduha u Užicu i Priboju?

Koliko individualna ložišta doprinose zagađenju vazduha u Užicu i Priboju? U okviru projekta Građani u službi čistijeg vazduha, izrađena je Studija o potrošnji goriva za grejanje u domaćinstvima Užica i Priboja. Ova studija predstavlja nastavak praćenja uticaja domaćinstava na kvalitet vazduha i stavove građana/ki o subvencijama lokalnih

Koliko individualna ložišta doprinose zagađenju vazduha u Užicu i Priboju?2022-11-03T14:57:17+02:00

Zajedno u borbi protiv jednokratne plastike

Zajedno u borbi protiv jednokratne plastike Ekološke aktivisti/kinje, organizacije i stručnjaci zajedno sa reciklerima PET flaša i proizvođačima plastičnih kesa pokrenuli su inicijativu za smanjenje zagađenja plastikom – traže zabranu oksodegradabilnih plastičnih kesa i uvođenje depozitnog sistema za ambalažu. Na panel diskusiji pod simboličnim nazivom 5 do

Zajedno u borbi protiv jednokratne plastike2022-11-03T14:51:32+02:00

Publikacija: Jestivi i ukrasni vrt za početnike

Publikacija: Jestivi i ukrasni vrt za početnike Još jedan ciklus projekta Inicijativa za baštenske zajednice udruženja Ekonaut priveden je kraju. Tokom sedam meseci, uključena je zajednica u razvoj idejnih rešenja zelenih površina, organizovana konferencija posvećena planiranju zelenih površina, kao i edukativni programi o baštovanstvu, a u nastavku

Publikacija: Jestivi i ukrasni vrt za početnike2022-11-03T14:43:17+02:00

Glas građana/ki o životnoj sredini – Ekomar radionica

Glas građana/ki o životnoj sredini - Ekomar radionica Na Agronomskom fakultetu u Čačku 15. oktobra godine udruženje Ekomar organizovalo je radionicu Glas građana u postupcima izrade prostornih planova, procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu. Učesnici/e radionice imali/e su mogućnost da saznaju na koji način

Glas građana/ki o životnoj sredini – Ekomar radionica2022-10-28T13:28:51+02:00

Kako da unapredimo prakse upravljanja otpadom u Sokobanji?

Kako da unapredimo prakse upravljanja otpadom u Sokobanji? Kako bi olakšalo opštini Sokobanja i javnom komunalnom preduzeću Napredak da unapređenje sistema upravljanja otpadom sprovode u skladu sa usvojenim Lokalnim planom upravljanja otpadom, Sokobanjsko ekološko društvo je izradilo priručnik sa preporukama eksperta, kalendarom mera i aktivnosti, kao i

Kako da unapredimo prakse upravljanja otpadom u Sokobanji?2022-10-28T12:30:03+02:00

Ojačani kapaciteti romskih udruženja sakupljača

Ojačani kapaciteti romskih udruženja sakupljača Organizacija Porečje iz Vučja uspešno je realizovala projekat Jačanje kapaciteta romskih udruženja sakupljača uspešno priveden kraju. Cilj projektna je ostvaren - obezbeđena je finansijska podrška za male ekološke organizacije koje se bave upravljanjem otpadom, u koje spadaju i romska udruženja sakupljača sekundarnih

Ojačani kapaciteti romskih udruženja sakupljača2022-10-28T10:36:44+02:00

Ekološke ulične akcije u Smederevu

Ekološke ulične akcije u Smederevu Tokom oktobra meseca u Smederevu je organizacija Pro.Tok21 održala ulične akcije uklanjanja divljih deponija i promocije svojih aktivnosti u sklopu projekta Očistimo svoj grad. Potpomognute lepim vremenom, odazivom drugih organizacija, sugrađana/ki i volontera/ki, akcije su održavane svake nedelje u mesecu. Prvom akcijom,

Ekološke ulične akcije u Smederevu2022-10-28T10:49:42+02:00

Razgovor sa građanima/kama – Kako do zelenijeg komšiluka?

Razgovor sa građanima/kama - Kako do zelenijeg komšiluka? Udruženje pejzažnih arhitekata Srbije UPAS razgovaralo je sa građanima/kama o predlozima kako do zelenijeg komšiluka. Tematskim izlaganjima detaljnije je približena specifičnost rešenja, a aktivnom diskusijom građa/ki u toku i nakon izlaganja, došlo se do konstruktivnih predloga koji će biti

Razgovor sa građanima/kama – Kako do zelenijeg komšiluka?2022-10-26T19:06:30+02:00

Kako da poboljšamo kvalitet vazduha u Kraljevu?

Kako da poboljšamo kvalitet vazduha u Kraljevu? Zajedničko delovanje odgovornih u lokalnoj samoupravi i građana/ki Kraljeva u cilju rešavanja problema zagađenja vazduha zamenom kotlarnica koje koriste fosilna goriva u javnim objektima u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom grada Kraljeva trebalo bi graditi i na činjenicama utvrđenim analizama

Kako da poboljšamo kvalitet vazduha u Kraljevu?2022-10-26T18:43:42+02:00

Kako biljka miskantus doprinosi zelenoj tranziciji?

Kako biljka miskantus doprinosi zelenoj tranziciji? Prepoznajući značaj korišćenja obnovljivih izvora energije, ali i ograničenja u dostupnosti  biomase organizacija UNEKOOP je još 2011. godine  započela sa pionirskim aktivnostima na uzgoju brzorastućih energetskih biljaka. U saradnji sa partnerima iz Austrije i Fakultetom za primenjenu ekolkogiju FUTURA podignuto je

Kako biljka miskantus doprinosi zelenoj tranziciji?2022-10-26T18:28:02+02:00
Go to Top